top_ring.jpg
top_arrows.jpg

Fjernvarmeprojekter i total-, hoved- eller fagentreprise


Billede BarslundBarslund A/S er et af Danmarks førende entre- prenørselskaber inden for forsynings- og anlægs- branchen med afdelinger på Sjælland, i Jylland og i Sverige. Virksomheden servicerer både offentlige og private bygherrer – med alt fra de største motorvejs- og jernbaneprojekter til mindre forsynings- og fjernvarmeopgaver i tæt trafike- rede, bynære områder.


Flere markante fjervarmeprojekter – i alle ender af skalaen

Barslund har udført flere store fjernvarmeprojekter i hele landet – senest i Aarhus i forbindelse med opførelsen af et biomassefyret kraftvarmeværk på affaldscenteret i Lisbjerg. Arbejdet omfattede etablering af en ny 5 km lang ledning i DN 800, som skulle forbinde værkerne med de eksisterende transmissionsledninger. Endvidere kan nævnes etableringen af det nye Aarhusgade-kvarter i Københavns Nordhavn, hvor virksomheden anlagde fjernvarmeledninger på en 5 km lang strækning. Derudover har Barslund opført mange mindre fjernvarme- og byggemodningsopgaver i bynære miljøer. Barslund er på den måde med i alle ender af skalaen, når det gælder fjernvarmeprojekter. Her tilbyder man at stå for:


Etablering af fjernvarmeforsyning (transmissions- og stikledninger)

  • Renovering af eksisterende fjernvarmenet
  • Etablering af fjernkøling
  • Etablering af trykbærende anlæg
  • Udgravning af kanaler/tunneller til fjernvarmerør
  • Udførelse af underboringer og genpresninger

Et bredt spektrum af kompetencer

Hvad enten det drejer sig om total-, hoved- eller fagentrepriser, så arbejder Barslund med et effektivt ledelsessystem, der er specielt udviklet til at sikre en optimal projektstyring. Systemet sikrer også, at alle nødvendige foranstaltninger i ledelsesfasen bliver gennemført. Det kan f.eks. i opstartsfasen være, at alle gravetilladelser og LER-oplysninger bliver indhentet, og at afspærringsplanerne er godkendt. ”Vi har stort fokus på en god dialog med vores kunder, som løbende bliver opdateret undervejs gennem hele processen,” siger tilbudschef Poul-Erik Olsen.


I Barslund har man desuden digitaliseret arbejdsprocesserne. Man benytter bl.a. ny teknologi som GPS-maskinstyring samt digitale værktøjer som BIM/VDC i den daglige produktion. Med den slags intelligente løsninger effektiviseres anlægsprocessen, og man undgår unødvendig spildtid og ekstraomkostninger – til gavn for kunder og øvrige samarbejdspartnere.

 

Barslunds kernekompetencer ligger inden for miljø, forsyning og kommunikation, trafikal infrastruktur, kultur og byrum, jord- og geoteknik, vandbygningsopgaver og nedrivning.


En del af Barslund Group Koncernen

Barslund A/S blev etableret i 1980 af Thomas Barslund, som stadig bestrider posten som adm. direktør. Selskabet er en del af Barslund Group koncernen, som består af otte selskaber.

Koncernen havde i 2016 en omsætning på 1.370 milliarder kroner. Medarbejderstaben er støt stigende og koncernen har i dag over 500 medarbejdere.


”I Barslund arbejder vi ud fra en CSR-politik, der anvendes som en rød tråd i alle led i organisationen. Vi vil bl.a. være med til at gøre en forskel og forbedre livet for de kommende generationer. Det gør vi bl.a. gennem uddannelse – og mere end 10% af koncernens medarbejderstab er lærlinge, elever og kontorelever,” slutter Poul-Erik Olsen.


fakta

 Barslund_Logo-forside

Barslund A/S

Agernvej 4

3490 Kvistgård

Tel. 4814 3411

www.barslund.as

  

Kontakt: 

Tilbudschef Poul-Erik Olsen

Mobil 3164 2503

E-mail: peo@barslund.as


Teknisk og Kommerciel Direktør

Carsten Holst Blunck 

Mobil 2469 6655

E-mail: chb@barslund.as


Produktionsdirektør

Hans Frost Pedersen

Mobil 3164 2535

E-mail: hfp@barslund.as
 

Produktområde: Anlægsentrepriser


Etableringsår: 1980

Antal medarbejdere: +500

Markeder: Danmark og Sverige

 

FIF Marketing  |  Merkurvej 7  |  6000 Kolding  |  Tel. 7630 8000  |  mail@fif-marketing.dk

Privatlivspolitik
Relaterede selskaber:
Dansk Fjernvarme · DFF-EDB · DBDH · DFP
sti: Startside > Forside Varmeværker > Månedens leverandør > Juni/juli 2017 - Barslund A/S
luk Cookies - Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere