top_ring.jpg
top_arrows.jpg
Læs nyheder fra industrien

Link: http://www.schneider-electric.dk
Hanstholm Varmeværk investerer i nyt bioflis-anlæg til miljøvenlig produktion.


Fremtidens fjernvarme bliver produceret af biomasse i form afbioflis. Produktionen bliver styret automatisk, med indbyggetintelligens i installationen og med åbne kommunikationsstandarderi styringen.I Nordjylland har Hanstholm Varmeværk A.m.b.a. taget hul påfremtiden med et helt nyt anlæg til varmeproduktion med bioflis.Kernen i det avancerede anlæg er en komplet automatikløsningmed komponenter fra Schneider Electric.”Vi har fokuseret
meget på at vælge en løsning, som sikreroptimal drift og
samtidig holder energiforbruget nede. Det harvi fået med det nye
værk, blandt andet på grund af de nyefrekvensomformere fra
Schneider Electric, som indgår i løsningen,”fastslår driftsleder Ole Elkjær Larsen fra HanstholmVarmeværk.Få meter fra værkets gamle bygninger tårner en 12 meter højfliskedel sig nu op i landskabet. Den leverer to tredjedele af
varmeværketsårlige produktion på 30.000 Mwh - resten kommerførst og fremmet fra overskudsvarme fra den lokale fiskeindustriog fra en 10 MW el-kedel.Optimal kommunikationKernen i det nye bioflis-anlæg er en avanceret styring med
komponenterfra Schneider Electric,
end-to-end.
Især Schneider Electricsnye frekvensomformer, Altivar Process, og den potente ModiconM340 PLC gør en stor forskel i fremtidens varmeproduktion. Det
forklarerCarsten Lindegaard, salgsingeniør hos Schneider Electric:”Altivar Process og
Modicon M340 har indbygget Modbus viaethernet. Det er en
åben kommunikationsstandard, som giver denoptimale kommunikation
mellem omformer og PLC uden behov forat indsætte andre
komponenter mellem dem.”  Carsten Lindegaard tilføjer, at den åbne arkitektur giver enrække kontante fordele i form af lavere udgifter. Fx lavere
udgiftertil kabling, kortere tid til idriftsættelse og langt nemmere
serviceog vedligeholdelse.40 % mindre energi end budgetteretPå Hanstholm Varmeværk kan driftsleder Ole Elkjær Larsen oghans kolleger allerede mærke værdien af den gennemtænkteløsning:”Med Altivar Process
kan vi nemt og hurtigt reversere askeredlerog pumper. Nogle gange
kan det fx være nødvendigt at stoppeog reversere
askeredleren, og det har tidligere været svært atgøre hurtigt med andre
typer frekvensomformere.”Også hvad angår energiforbruget er Hanstholm Varmeværksnye anlæg optimeret, så det kan måles og mærkes:”Vi har været i drift
siden september, og indtil nu har vi brugtomkring 40 % mindre
energi end vi havde budgetteret med,”siger Ole Elkjær Larsen.I alt er der installeret 18 Altivar Process frekvensomformere i
detnye bioflis-anlæg til at styre pumper, askeredler og ventilatorer.Anlægget er leveret af Tjæreborg Industri - et traditionsrigtentreprenørselskab med speciale i fjernvarmeanlæg, der opfylderalle krav til klimavenlig varmeproduktion.Hensyn til miljøetEt hav af sensorer i det store anlæg sender en konstant strøm afdata til Modicon M340 PLC’en, så driften konstant er optimeret.Der måles blandt meget andet på temperatur i kedlen, fugtighedog ikke mindst temperaturen på den røggas, flisafbrændingenudvikler.Netop her finder man et skoleeksempel på, hvordan anlæggettager det størst mulige miljøhensyn. Ud over at røggassen rensesi en traditionel scrubber, bliver den varme røg sendt videretil en ribberørsveksler, der er tilknyttet en
absorbtionsvarmepumpe.Resultatet er, at den rensede og afkølede røg ledes udi atmosfæren ved en unikt lav temperatur på mellem 7 og 15grader, afhængig af kedelbelastning. Det vidner om en optimaludnyttelse af energien med minimalt spild.FIF Marketing  |  Merkurvej 7  |  6000 Kolding  |  Tel. 7630 8000  |  Fax 7630 8008  |  mail@fif-marketing.dk
Relaterede selskaber:
Dansk Fjernvarme · DFF-EDB · DBDH · DFP
sti: Startside > Forside Varmeværker > Nyt fra industrien