Blue_hills.jpg

Bliv medlem

Et medlemskab af FIF Marketing giver en række fordele og ydel- ser, bl.a. betyder det, at du kan 

komme tættere på dine kunder i fjernvarmebranchen. 

Fjernvarmelegatet_logo_2019_webforside

Ansøg om fondsmidler

Har I gjort en særlig indsats for at synliggøre og fremme kend-skabet til fjernvarme?

Så er det måske jer, der skal modtage 25.000 kroner.

billede1

Energipolitisk konference

Fjernvarmeindustrien inviterer i samarbejde med Dansk Fjern-varme til energipolitsk konferen-

ce tirsdag den 26. marts.


 

 

annoncer bladet

FIF overtager annoncesalg

FIF Marketing har overtaget sal-get af annoncer til magasinet Fjenvarmen og bannere til Dansk Fjernvarmes nyhedsbreve.

 

FIF Marketing er en del af Fjernvarmeindustrien

 

Læs mere her 

roed_pil.gif

nyheder
Ansøg om fjernvarmelegatet 2019
Nyt medlem - Hot-Tap ApS
Energipolitisk konference - kom og vær med!

Merkurvej 7  |  6000 Kolding  |  Tel. 7630 8000  |  Fax 7630 8008  |  mail@fif-marketing.dkRelaterede selskaber:
Dansk Fjernvarme DFF-EDB DBDH DFP